Diagnostika a léčba

Základem našich služeb je diagnostika a léčba duševních poruch dospělých bez omezení diagnóz. V současné době jsou přijímány do pořadníku pouze pacienti/ky s poruchami příjmu potravy. Snažíme se uplatňovat racionální, šetrnou farmakoterapii vycházející z doporučení odborné společnosti. Současně klademe důraz na individuální přístup ke klientovi. Pokud to stav klienta dovolí, snažíme se alternativně hledat i nefarmakologické postupy, které by mohly klientovi pomoci. Ne vždy musí návštěva naší ambulance nutně znamenat nasazení psychofarmak. Rádi používáme moderní léky, které pacientům přinášejí vyšší komfort, pokud jsou však pro pacienta v dané situaci vhodnější léky starší generace, alternativně jsme schopni využít i je. Zajímá nás nejen, zda je lék účinný, ale také to, jak je klientem snášen. Tato část naší činnosti je hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Jsme smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven.

Návrhy na lázeňskou péči

Zajišťujeme vystavení návrhu na komplexní lázeňskou léčbu v psychiatrických indikacích (IX I / IX II). Pobyty jsou realizovány v lázních určených pro pacienty s psychiatrickými diagnózami, především v lázních Jeseník, Karlova Studánka, Dolní Lipová.

Odborná vyjádření, souhrnné zprávy

Zajišťujeme komplexní vyšetření s odborným vyjádřením k funkčnímu postižení klienta pro účely invalidizace nebo kontroly invalidity, pro účely posouzení žádosti o příspěvek na péči, odborné vyjádření pro účely žádosti o přiznání mimořádných výhod (průkazy ZTP, ZTP/P).

Konzultace - momentálně máme stop stav z kapacitních důvodů

Návštěva může být pojata formou konzultace a poradenství v otázkách duševního zdraví a v souvisejících oblastech. Základem je osobní setkání, rozhovor s klientem a v případě potřeby i s jeho blízkými. Podle typu problému pomůžeme buď sami, nebo klientovi zprostředkujeme jiného vhodného profesionála. Jedná se o doplňkovou službu, která není hrazena ze zdravotního pojištění. 

Psychoterapeutické poradenství NOVĚ OD LEDNA 2023 KAŽDÝ ČTVTEK v 16,00

Uplatnění psychoterapeutického přístupu považujeme za samozřejmou součást naší práce.

  • Klientům pomáháme zprostředkovat kontakty na psychoterapeuty hrazené pojišťovnami v rámci Ostravy a okolí za účelem zařazení do individuální, skupinové, rodinné psychoterapie apod. a další služby.
  • Jako doplňkovou službu poskytujeme poradenské služby využívající prvků Transformační systemické terapie podle Virginie Satirové a Existestenciální analýzy a Logoterapie V.E. Frankla a A. Längleho.

Nabízíme péči a pomoc těm, kdo hledají bezpečné místo a podporu při překonávání životních obtíží s cílem vyjít z nich posíleni o pozitivní životní zkušenost místo ztráty vlastní hodnoty. 

Služba je určena těm, kdo se chtějí zorientovat v chaosu, který přinášejí obtížná období našeho života i životní změny. Může jim pomoci podrobněji prozkoumat své reakce, pocity, postoje a tužby, odhalit své vnitřní zdroje, posílit svou vlastní sebeúctu a přijmout zodpovědnost za svůj život, posílit svou schopnost rozhodovat se a konat tak, aby byli v souladu se sebou samými, vnějšími okolnostmi i ostatními lidmi bez toho, že by ohrozili svou vlastní hodnotu či hodnotu těch druhých. Služba není určena osobám v akutním stádiu závažných duševních onemocnění zejména z okruhu psychotických poruch. Nemůže pomoci ani těm, kdo žádají pouze recept na změnu druhých a okolního světa, ale nejsou schopni připustit jakoukoliv změnu sebe sama.

Nejedná se o zdravotní službu. Poradenství v žádném případě nemůže nahradit zdravotní péči, pokud má klient akutní zdravotní obtíže. Poradenské služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Poradenství bude poskytovat Mgr., Ing. Daniel Novák, PhD. 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

ikony sociálních sítí