MUDr. Kateřina Bakhtary

* 1972 v Ostravě.

 

V roce 1996 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině v oboru Všeobecné lékařství.

 

Po promoci a mateřské dovolené se věnovala Lékařské mikrobiologii. V tomto oboru získala atestaci a specializovanou způsobilost, věnovala se odborné a publikační činnosti. V roce 2001 se rozhodla pro změnu oboru. Krátce se věnovala poradenským službám v oblasti rozvoje osobnosti, od roku 2002 pak psychiatrii.

 

V letech 2002–2003 pracovala jako lékařka v Psychiatrické léčebně Opava, v letech 2009–2015 jako lékařka psychiatrického oddělení a psychiatrické ambulance NsP Havířov, p.o. V letech 2015–2019 pracovala jako lékařka v psychiatrických ambulancích MP Meditrine s.r.o. v Havířově a v Ostravě, v roce 2016 v Domě duševního zdraví Ostrava – Poruba, v letech 2016–2018 v Psychosomatické ordinaci s.r.o. Frýdek – Místek. Od roku 2017 vyučuje na VOŠ zdravotní v Ostravě – Vítkovicích. Od roku 2016 zajišťuje psychiatrickou konziliární péči pro klienty Sanatoria Jih s.r.o. v Ostravě, od roku 2019 pak i pro klienty Chronicare Nord s.r.o. Od roku 2019 pracuje jako vedoucí lékařka psychiatrické ambulance Psychosomatická ambulance s.r.o., kde se mimo léčbu pacientů s běžnými psychiatrickými diagnózami specializuje především na péči o dospělé s poruchami příjmu potravy a poruchami autistického spektra, zejména Aspergerovým syndromem, a jejich blízké.

 

V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala tříleté studium na Pražské psychoterapeutické fakultě, které ukončila v roce 2006 obhajobou závěrečné práce na téma Psychoterapie jako součást péče o seniory. V roce 2014 získala specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. V roce 2016 ukončila akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové (MOVISA V.). V roce 2020 absolvovala kurz STOB. V roce 2021 absolvovala kurzy Nordick Walking I a Nordic Walking II. - průvodce. 

 

Od roku 2015 spolupracuje se sdružením Anabell, poskytujícím služby klientům s poruchami příjmu potravy. V letech 2017–2018 byla členkou Multidisciplinárního týmu sdružení Anabell. Podílela se na vedení skupin pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra při sdružení ADAM – autistické děti a my, z.s. V současné době spolupracuje se sdružením MIKASA z.s. Ostrava poskytujícím služby osobám s poruchami autistického spektra.

 

Mimo psychiatrickou praxi se věnuje psychoterapeutickému poradenství s využitím prvků Transformační systemické terapie podle Virginie Satirové.

Mgr. Šárka Bräuerová, DiS.

*1976 v Karviné

Vzdělání:

1996 SZŠ Ostrava, všeobecná sestra

1999 SZŠ a VOŠZ Ostrava, vyšší odborné studium, diplomovaná všeobecná sestra (DiS).

2004 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ošetřovatelství – pedagogika ve zdravotnictví (Bc.)

2008 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelská péče v gerontologii (Mgr.)

2015 NIDVP doplňkové studium pedagogiky

V rámci celoživotního vzdělávání byly absolvovány kurzy:

2005 Bazální stimulace 

2015 Periferní žilní kanylace, centrální žilní katétry, ošetřovatelská péče o katétry 

2021 Nordic Walking I., Nordic Walking II. - průvodce

Praxe:

1999–2002 Fakultní nemocnice Ostrava, neurologická klinika

2002–2003 Městská nemocnice Ostrava, chirurgické oddělení, operační sál

2003–2019 SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o, odborná učitelka

2019 Psychosomatická ambulance s.r.o.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

ikony sociálních sítí