Ceník administrativních úkonů

Zpráva pro OSSZ – přiznání důchodu 500,-

Zpráva pro OSZZ – příspěvek na péči 350,-

Lázeňský návrh 300,-

Zpráva k žádosti do domova seniorů, ÚSP 500,-

Potvrzení do školy, jiná potvrzení 100,-

Podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta 500,-

Potvrzení k vydání řidičského a zbrojního průkazu 500,-

Vypsání dotazníku k pojištění, pojistné události 250,-

Zpráva o zdravotním stavu na žádost pacienta:

  • Krátká A5  250,-
  • Dlouhá A4 500,-

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

ikony sociálních sítí