Dovolená, zástup

Mimořádně budeme ordinovat - náhradní termíny pro přeobjednané

13.6. Dr. Chroboková (za 5.6.)

 

DOVOLENÁ, NEPŘÍTOMNOST 2024

5.6. MUDr. L. Chroboková nepřítomnost

27.6.  - 12.7. MUDr. K. Bakhtary 

26.7.- 2.8. MUDr. L. Chroboková

12.8. - 23.8.  sestra

26.8. - 30.8. MUDr. Bakhtary

12.9. sestra

16.12. 2024 - 2.1. 2025  MUDr. Bakhtary

20.12. 2024 - 2.1. 2025 sestra

 

ZÁSTUP V PŘÍPADĚ DOVOLENÉ

není-li uvedeno jinak 

Lékařky se navzájem zastupují. 

MUDr. Bakhtary – pondělí, úterý, čtvrtek

MUDr. Chroboková – středa

Je zapotřebí předem zavolat!

Zastupující lékařka řeší pouze akutní stavy. Nevydává potvrzení a recepty!

Sestra je na telefonu  770 698 020 a po domluvě na ambulanci. 

NEPŘÍTOMNOST SESTRY:

Prosím pište pouze SMS na tel 770 698 020 

a e-mail psychosomatickaambulance@seznam.cz

Pokud možno NEVOLEJTE, hovory nebudou přijímány. 

Ozveme se dle časových možností v co nejkratší době.

Recepty budou zasílány ve večerních hodinách. 

Prosím neklepejte a vyčkejte příchodu lékařky.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

ikony sociálních sítí