Ceník administrativních úkonů

Zpráva pro IPZS (dříve OSSZ) – přiznání důchodu, průkaz ZTP/P, motorové vozidlo 500,-

Zpráva pro IPZS – příspěvek na péči 500,-

Lázeňský návrh    500,-

Zpráva k žádosti do domova seniorů, ÚSP 500,-

Potvrzení do školy, pro úřad práce, SPC, jiná potvrzení 100,-

Podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta 500,-

Potvrzení k vydání řidičského a zbrojního průkazu 500,-

Vypsání dotazníku k pojištění, pojistné události 250,-

Zpráva o zdravotním stavu na žádost pacienta:

  • Krátká A5  250,-
  • Dlouhá A4 500,-

Neomluvený termín kontroly 200,-

Psychoterapeutické poradenství, konzultace (terapeutická) 1hodina  800,-

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

ikony sociálních sítí